hälsopåståenden.se

“Livsmedelföretagens och Svensk Dagligvaruhandels branschstöd för närings- och hälsopåståenden” avvecklades vid årsskiftet 2014/2015. 

Handbok om närings- och hälsopåståenden

Branschstödet  publicerade den 22 augusti 2014 en reviderad version av handboken som inkluderar förordningens regler, annan relevant lagstiftning och aktuella vägledningar från myndigheterna, kompletterat med branschstödets förtydliganden och rekommendationer.

Handbok_framsida

 

 

 

Nyheter/Aktuellt