Rådgivning – villkor

Rådgivning om villkor (”conditions of use”) kan underlätta och vara stödjande för företag i syfte att säkerställa att den aktuella produkten uppfyller de villkor som föreskrivs av förordningen.