Rådgivning – vetenskaplig saklighet

Rådgivning om vetenskaplig saklighet av ett påstående kan underlätta och vara stödjande för företag som t ex önskar göra en ansökan enligt förordningens artikel 13.5 (”funktionspåståenden” baserade på ny och/eller skyddad dokumentation) eller 14 (påståenden om barns utveckling eller om minskad risk för sjukdom). Förståelse för den vetenskapliga dokumentation som ligger bakom ett godkänt hälsopåstående kan också underlätta för att använda godkända påståenden på ett sätt förtroendeingivande sätt.

SNF har endast en rådgivande roll. Inga hälsopåståenden kan godkännas på nationell nivå. Den vetenskapliga granskning som ligger till grund för beslut inom förordningen görs av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa. Ansökan om att få ett hälsopåstående godkänt enligt förordningen framförs till EU- kommissionen via någon nationell behörig myndighet. Behörig myndighet i Sverige är Livsmedelsverket.