Rådgivning – ordalydelse

Rådgivning om ordalydelsen kan underlätta och vara stödjande för företag i syfte att säkerställa att påståendets utformning kan bedömas ha samma innebörd som den ordalydelse som föreskrivs av förordningen.

Frågor relaterade till konsumentförståelse beaktas så långt möjligt, men ligger inte inom SNF:s expertområde. Rådgivning avseende ordalydelse utgår alltid från företagets förslag.