Handbok

Branschstödets handbok har som syfte att underlätta för livsmedelsbranschens aktörer att använda närings- och hälsopåståenden, och att göra det på ett ansvarsfullt, tydligt och balanserat sätt. Målsättningen är att handboken underlättar för företagen att få en överblick över relevanta regler, att tolka dessa regler och att använda dem i praktiken.

Handboken finns både som elektronisk bok och som pdf:

 

Handbok_framsida

 

Handboken har tagits fram i samverkan mellan SNF Swedish Nutrition Foundation, Livsmedelsföretagen  och Svensk Dagligvaruhandel. Andra upplagan av handboken publicerades den 22 augusti 2014.

I handboken finns samlad information från bland annat förordningen om närings-och hälsopåståenden (EG) nr 1924/2006, relevanta delar av Livsmedelsverkets vägledning till denna förordning (fastställd 2013-07-10) samt branschstödets kommentarer och förtydligande exempel.