Konsumentverket

Konsumentverket är ansvarig myndighet för all form av reklam och marknadsföring för livsmedel. För information som finns i butik eller på förpackningar ansvarar Livsmedelsverket. Läs mer om regler för reklam och marknadsföring på Konsumentverkets hemsida:

Närings- och hälsopåståenden >>

God marknadsföringssed >>

Internationella handelskammaren (ICC) >>

Marknadsföringslagen >>

Marknadsföring i sociala medier >>