Efsa

European Food Safety Authority (Efsa) ansvarar bland annat för den vetenskapliga granskningen av ansökningar om hälsopåståenden. Vetenskapliga utlåtanden från Efsa är rådgivande inför kommissionens beslut.

Den vetenskapliga bedömningen av hälsopåståenden handläggs inom Efsa av den sk NDA-panelen (Nutrition, Dieteticproducts and Allergies). Under NDA-panelen finns en särskild arbetsgrupp för hälsopåståenden (Standing Working group on Claims), som i sin tur har sex undergrupper (sub-working groups), inledande i följande ämnesområden: gut/immune, antioxidants, bone/dental/connective tissue, weight/satiety/physical performance, mental/nervous system och botanical.

Övergripande information om Efsas ansvarsområden och hur man gör en ansökan>>
Här finns också länkar vidare till samtliga övriga aktuella sidor inom Efsas hemsida. Längst ner på sidan finns ett stycke med “Scientific Documents” där man finner utlåtande i datumordning för artikel 13.1, 13.5 och 14.

Vägledning för ansökan (artikel 13.5 och 14) >>

Frågor och svar – ansökningar (artikel 13.5 och 14)  >>

Vägledningar avseende krav på vetenskaplig dokumentation >>

Efsas register >>
I registret ingår samtliga inkomna ansökningar. Av registret framgår vilken status varje ansökan har, det vill säga om den är under handläggning eller om den är klar. När en ansökan är klar finns också en länk i registret där man kan ladda ner Efsas utlåtande.

SNF:s översiktstabell över artikel 13.1-utlåtanden (batch 1, 2, 3, 4, 5 och 6) (pdf) >>

NDA-panelen >>

Efsas arbetsgrupper för hälsopåståenden >>

Efsas hemsida (startsida) >>

Efsas kundjänst för frågor om hälsopåståenden >>