Artikel 13.1-listan

En positiv lista med 222 st godkända så kallade artikel 13.1-påståenden (funktionella hälsopåståenden) publicerades i EU:s officiella tidskrift den 25 maj 2012, som förordning (EG) nr 432/2012Listan har därefter kompletterats med fler godkända hälsopåståenden.

Listans publicering innebär en tydligare lagstiftning och ökade möjligheter för företagen att använda hälsopåståenden som kan underlätta konsumentens val av en hälsosam kost. Listan baseras på förslag till hälsopåståenden som framfördes från medlemsländerna, efter nationell insamling av förslag från branschen, till kommissionen i januari 2008.

Påståenden som finns med på den positiva listan har tagits upp i kommissionen register över tillåtna påståenden. Kommissionen register innefattar även icke-godkända 13.1-hälsopåståenden. Icke-godkända 13.1-hälsopåståenden får inte finnas på marknaden fr o m 14 december 2012.

För vissa hälsopåståenden har utvärdering och bedömning ännu inte slutförts. Detta gäller påståenden som avser “botanicals” och påståenden för vilka handläggning pågår (“under further assessment/consideration”, enligt kommissionens terminologi).

Läs mer om 13.1-listan:

Branschstödets checklista och klargörande information

I samband med publiceringen av 13.1-listan tog “Branschstödet för närings- och hälsopåståenden” fram en checklista och klargörande information till företagen, som hjälp att använda godkända närings- och hälsopåståenden på ett förtroendeingivande sätt

Frågor och rådgivning

Den positiva 13.1-listan bidrar till ökad tydlighet, men kan också föranleda frågor. Företag som önskar diskutera listan, eller andra frågor relaterade till närings- och hälsopåståenden är välkomna att kontakta SNF Swedish Nutrition Foundation för rådgivning.

  • Rådgivning >>