Rimliga mängder

Den mängd av livsmedlet som rimligtvis kommer att konsumeras ska ge den mängd av näringsämnet/annat ämne som hör samman med påståendet (den mängd som ger effekt eller “betydande mängd” av näringsämnet). Även om livsmedlets innehåll av näringsämnen t ex uppfyller kriterierna för ”betydande mängd” per 100 g eller 100 ml ska man inte behöva konsumera  orealistiska mängder för att inta en ”betydande mängd”.

Exempel – orealistisk mängd
Färsk persilja innehåller 3,6 mg järn per 100 g. RDI för järn är 14 mg per dag. För att täcka 15 % av RDI för järn genom färsk persilja krävs en konsumtion av cirka 60 g persilja (det vill säga fem deciliter, enligt Livsmedelsverkets vikttabell). Denna mängd är orimlig att äta i en portion. Ett näringspåstående om att persilja innehåller betydande mängd av järn är sakligt korrekt, men ändå vilseledande, beaktat de mängder av persilja som normalt konsumeras.

Se Handboken sid 37 (andra upplagan) >>