Helhetssyn med näringsprofiler

Det är viktigt att ta hänsyn till den totala näringssammansättningen hos livsmedlet som påståendet gäller.

Enligt förordningens artikel 4 ska så kallade näringsprofiler tas fram. Syftet med näringsprofilerna är att ”undvika en situation där näringspåståenden eller hälsopåståenden döljer en livsmedelsprodukts samlade näringsegenskaper, vilket kan vilseleda konsumenter som försöker göra ett sunt val i fråga om en balanserad kost” (förordningens 11:e beaktandesats).

Man får alltså inte framhålla en nyttig egenskap hos en produkt som inte är särskilt nyttig som helhet.

I väntan på att näringsprofilerna ska bli klara kan man ta hjälp av nyckelhålskriterierna (LIVSFS 2009:6). För livsmedel som inte omfattas av nyckelhålsföreskrifter får man avgöra från fall till fall om de är lämpliga att märkas och marknadsföras med närings- och hälsopåståenden.