Påståendet ska vara meningsfullt för målgruppen – gammal

Påståenden kan vara vilseledande om de avser ett näringsämne eller ett annat ämne som konsumenterna redan har ett tillfredsställande intag av. För näringsämnen kan intaget generellt sett anses tillfredsställande om det motsvarar näringsrekommendationerna, såvida det inte finns belägg för att ett ytterligare högre eller lägre intag kan förväntas bidra till ytterligare effekt. Att tala om positiva hälsoeffekter som enbart gäller när man häver en brist kan vara vilseledande om konsumenterna inte lider av någon sådan brist.

Exempel – sant men inte meningsfullt för konsumenten
Hälsopåstående om att ”A-vitamin bidrar till en bibehållen normal syn” är vetenskapligt sant eftersom brist på A-vitamin medför försämrad synfunktion (mörkerseende). Men brist på A-vitamin förekommer generellt sett inte hos den allmänna befolkningen i Sverige. Ett ökat intag av A-vitamin medför heller inte förbättrad synfunktion hos personer som inte har brist på detta vitamin. Alltså riskerar hälsopåståenden om samband mellan A-vitamin och synfunktion/mörkerseende att vara vilseledande.

För att säkerställa att konsumenten inte blir vilseledd när man använder ett påstående om ett näringsämne där det inte finns något känt bristfälligt intag bör påståendet följas av information om att tillräckliga mängder av näringsämnet generellt fås genom en balanserad och varierad kost. Man bör även informera om att den påstådda effekten i första hand kan förväntas hos personer som har ett bristfälligt intag av detta näringsämne.

Det är lämpligt att prioritera närings- och hälsopåståenden som hjälper konsumenten att förbättra en bristfälligt intag och uppfylla näringsrekommendationerna. Sådana påståenden bidrar till en varierad och balanserad kost och i förlängningen en god hälsa.

Exempel – påståenden som hjälper konsumenten att äta balanserat
Ett minskat intag av mättat fett bidrar till att bibehålla normala kolesterolhalter i blodet” (specifika villkor >>)
Järn bidrar till en normal syretransport i kroppen” (specifika villkor >>)
”D-vitamin behövs för att bibehålla en normal benstomme” (specifika villkor >>)

Närings- och hälsopåståenden bör alltid vara meningsfulla för den aktuella målgrupp som de riktar sig till. De flesta påståenden riktar sig till alla, det vill säga den ”allmänna befolkningen”, men vissa påståenden riktar sig till en mindre, specifik målgrupp; exempelvis gravida kvinnor och vegetarianer. Om påståendet endast är giltigt för och/eller riktar sig till en viss målgrupp trots att produkten intas av många olika grupper bör man tydligt informera om detta.

Exempel – påstående för specifik målgrupp
Folat bidrar till vävnadstillväxten hos gravida kvinnor” (specifika villkor >>)