Checklista för närings- och hälsopåståenden

Innan man som företag beslutar sig för att använda ett närings- eller hälsopåstående är det viktigt att internt diskutera om påståendet verkligen kommer att användas på ett tydligt, ansvarfullt och balanserat sätt. Ta gärna hjälp av denna checklista, som utformats av Branschstödet för närings- och hälsopåståenden – se även Handboken (sid 8, andra upplagan).

Kan man inte svara JA på alla punkter finns det risk att påståendet inte används korrekt och kan upplevas som vilseledande av konsumenterna.

1. Är påståendet godkänt?

2. Uppfyller produkten de specifika villkoren som finns för påståendet?

3. Har produkten en sådan sammansättning att den hjälper konsumenten att äta en hälsosam kost? (se Helhetssyn med näringsprofiler>>)

4. Kan konsumenterna förstå påståendet, är det rakt och tydligt utan risk för att misstolkas? 

5. Är en normal portion av livsmedlet tillräcklig för att få i sig den mängd av näringsämnet/annat ämne som hör samman med påståendet eller måste man konsumera orealistiska mängder? (se Rimliga mängder >>)

6. Är den mängd av livsmedlet (som krävs för att få i sig den mängd av näringsämnet/annat ämne som hör samman med påståendet) en hjälp att äta mer balanserat eller kan den bidra till ohälsosammare matvanor? (se Hjälp konsumenten att äta balanserat >>)