Hjälp konsumenten att äta balanserat

Påståenden bör hjälpa konsumenten till en balanserad och hälsosam kost. Man bör därför förvissa sig om att den mängd livsmedel som krävs för att uppnå de villkor som är kopplade till påståendet inte medför att så stora mängder av livsmedlet måste konsumeras att konsumenter riskerar att äta mindre hälsosamt och få ett obalanserat intag av andra livsmedel.

Exempel – påstående som leder till obalans
En konfektyrvara om 100 g innehåller 35 g fett och har påståendet ”Denna mängd livsmedel ger dig 60 % av dagsbehovet av vitamin E.” Detta är exempel på ett näringspåstående som uppmuntrar till överkonsumtion av ett livsmedel med ogynnsam näringssammansättning (på grund av hög fetthalt) vilket försvårar för konsumenten att äta balanserat.

Se Handboken sid 29 (andra upplagan) >>