Artikel 13.1-listan har publicerats (utkast)

En positiv lista med 222 st tillåtna så kallade artikel 13.1-påståenden (funktionella hälsopåståenden) publicerades i EU:s officiella tidskrift den 25 maj 2012. Listan har publicerats som förordning (EU) nr 438/2012 >> 

Listans publicering innebär en tydligare lagstiftning och ökade möjligheter för företagen att använda hälsopåståenden som kan underlätta konsumentens val av en hälsosam kost. Listan baseras på förslag till hälsopåståenden som framfördes från medlemsländerna, efter nationell insamling av förslag från branschen, till kommissionen i januari 2008.

Påståenden som finns med på den positiva listan har tagits upp i kommissionen register över tillåtna påståenden. Kommissionen har också publicerat förteckningar över 13.1-påståenden som inte godkänts. 13.1-påståenden som inte godkänts får inte finnas på marknaden fr o m 14 december 2012. Undantaget är vissa påståenden, för vilka handläggning fortfarande pågår. Detta gäller påståenden som avser “botanicals” och påståenden för vilka handläggning pågår (“under further assessment/consideration”, enligt kommissionens terminologi).

Läs mer

 

Frågor och rådgivning

Den positiva 13.1-listan bidrar till ökad tydlighet, men kan också föranleda frågor från företagen. Branschstödet kommer vid behov komplettera med ytterligare information på hemsidan.

Inom branschstödet finns SNF Swedish Nutrition Foundation tillgänglig för rådgivning (läs mer >>). Frågor kan också besvaras av branschstödets huvudmän, Livsmedelsföretagen (Li) och Svensk Dagligvaruhandel.

Kontaktuppgifter >>