Enkät om närings- och hälsopåståenden öppen t o m 1 juni 2017

Genom en enkät vill EU-kommissionen ta reda på hur medborgarna uppfattar produkter med närings- och hälsopåståenden. Enkäten är öppen för alla t o m den 1 juni 2017. Enkäten ingår som en del av en pågående utvärdering av EU-förordningen om närings- och hälsopåståenden.

Länk till enkäten på EU-kommissionens hemsida >>

Mer information om den pågående utvärderingen på EU-kommissionens hemsida >>