Välkommen till hälsopåståenden.se

“Livsmedelföretagens och Svensk Dagligvaruhandels branschstöd för närings- och hälsopåståenden” avvecklades vid årsskiftet 2014/2015. Fr o m februari 2015 ansvarar SNF Swedish Nutrition Foundation för hemsidan hälsopåståenden.se. 

Här finns samlad, översiktlig information om lagstiftningen gällande närings- och hälsopåståenden, inklusive länkar till ytterligare information på relevanta myndigheters hemsidor. Här finns också viss vägledning i frågor som är viktiga att tänka på för att användningen av hälsopåståenden ska ske på ett sätt som skapar förtroende hos konsumenterna (se “Rådgivning”).

För mer information och rådgivning är du välkommen att kontakta SNF Swedish Nutrition Foundation. SNF har lång erfarenhet av den praktiska tillämpningen av regler för närings- och hälsopåståenden, med speciellt fokus på nutritionella och vetenskapliga frågor relaterade till detta område.

Handbok om närings- och hälsopåståenden

Branschstödet  publicerade den 22 augusti 2014 en reviderad version av handboken som inkluderar förordningens regler, annan relevant lagstiftning och aktuella vägledningar från myndigheterna, kompletterat med branschstödets förtydliganden och rekommendationer.

Handbok_framsida

 

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
info@halsopastaenden.se
Kontaktperson: Susanne Bryngelsson,tel 046-2862284

Prenumerera på e-alerts