Välkommen till hälsopåståenden.se

“Livsmedelföretagens och Svensk Dagligvaruhandels branschstöd för närings- och hälsopåståenden” avvecklades vid årsskiftet 2014/2015. 

Här finns samlad, översiktlig information om lagstiftningen gällande närings- och hälsopåståenden, inklusive länkar till ytterligare information på relevanta myndigheters hemsidor. Här finns också viss vägledning i frågor som är viktiga att tänka på för att användningen av hälsopåståenden ska ske på ett sätt som skapar förtroende hos konsumenterna (se “Rådgivning”).

Handbok om närings- och hälsopåståenden

Branschstödet  publicerade den 22 augusti 2014 en reviderad version av handboken som inkluderar förordningens regler, annan relevant lagstiftning och aktuella vägledningar från myndigheterna, kompletterat med branschstödets förtydliganden och rekommendationer.

Handbok_framsida

 

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
info@halsopastaenden.se
Kontaktperson: Susanne Bryngelsson,tel 046-2862284